Tư vấn về quan hệ hôn nhân khi người bị tuyên bố là đã chết trở về

287

Câu hỏi: Tôi là Loan. Chồng tôi là ngư dân biển và bị tai nạn trên biển cách đây 3 năm trước do gặp bão trên biển. Trong 3 năm đó, tôi không hề có thông tin gì về chồng tôi còn sống mặc dù tôi đã hết sức tìm kiếm và xác thực. Vì vậy, tôi đã yêu cầu Tòa án tuyên bố chồng tôi đã chết và tôi kết hôn với một người đàn ông khác. Nhưng mới gần đây chồng cũ tôi được Tòa án tuyên bố đã chết trở về nguyên vẹn, mạnh khỏe, và anh ta yêu cầu tôi bỏ người chồng mới vì tôi và anh ta chưa ly hôn và hiện nay anh ta đã trở về. Xin hỏi, việc kết hôn của tôi và người chồng hiện tại của tôi có bị hủy không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây:

………………..

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;….”.

Như vậy, việc bạn yêu cầu Tòa án tuyên bố người chồng cũ đã chết trong tai nạn sau 3 năm là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 72 quy định về quan hệ nhân thân của người bị Tòa án tuyên bố đã chết:

“1. Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.”

Căn cứ vào quy định trên thì sau khi yêu cầu Tòa án tuyên bố chồng cũ bạn đã chết thì bạn đã trở thành một người độc thân. Như vậy việc bạn kết hôn với người đàn ông khác là không trái với quy định của pháp luật.

Khi chồng cũ của bạn quay trở về sau khi bị tuyên bố đã chết thì theo quy định tại Điều 73 Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:

a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

…”

Khi chồng cũ của bạn bị tuyên bố đã chết trở về thì theo yêu cầu của người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án sẽ ra quyết định hủy quyết định tuyên bố chồng cũ của bạn đã chết và quan hệ nhân thân của chồng cũ của bạn được khôi  phục. Nhưng việc bạn kết hôn với người chồng mới sau khi yêu cầu Tòa án tuyên bố người chồng cũ đã chết vẫn có hiệu lực pháp luật.  Như vậy, việc bạn kết hôn với người chồng hiện tại của bạn không bị hủy theo quy định của  pháp luật.