Có được góp vốn vào hộ kinh doanh?

445
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi đang có ý định đầu tư kinh doanh vào 1 xưởng sản xuất nhôm kính. Theo tôi được biết mô hình kinh doanh là hộ kinh doanh. Xin hỏi: Tôi có quyền đầu tư vốn vào hộ kinh doanh này không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay pháp luật không có quy định rõ ràng là có được góp vốn vào hộ kinh doanh hay không. Tuy nhiên, Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có quy định về Hộ kinh doanh như sau:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh …”.

Đồng thời, Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định về trường hợp hộ kinh doanh được thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Mà nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh gồm:

“Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh  

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập”.

Căn cứ vào quy định trên thì bạn sẽ được góp vốn vào hộ kinh doanh vì có nội dung thay đổi những cá nhân trong hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh là một nhóm người. Do đó bạn vẫn có thể thực hiện góp vốn vào để cùng kinh doanh.