Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu trong trường hợp nào?

321

Câu hỏi: Tôi là Chi. Tôi và chồng chuẩn bị chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Để tránh rủi ro, tôi xin hỏi trong trường hợp nào thì chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

–           Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

–           Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

+          Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

+          Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

+          Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

+          Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

+          Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

+          Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn cho bà con Việt Kiều về vấn đề cư trú, hôn nhân và gia đình trên truyền hình Netviet – VTC10.