Có cần công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất?

302

Câu hỏi: Tôi là Ngọc. Hiện tại tôi sắp lấy chồng nên ông nội của tôi đã tặng cho tôi một mảnh đất làm của hồi môn (đất phi nông nghiệp). Xin hỏi, hợp đồng tặng cho mảnh đất của ông nội tôi cho tôi có cần phải công chứng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

“…………..

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; …”.

Căn cứ theo quy định trên thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của ông nội bạn tặng cho bạn phải được công chứng hoặc chứng thực.