Hình thức của hợp đồng nhượng quyền thương mại

483

Câu hỏi: Tôi là Hậu. Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh nên sắp tới tôi muốn nhượng quyền thương mại cho một đối tác. Xin hỏi: Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hình thức như thế nào? Có phải công chứng, chứng thực không? Nội dung hợp đồng nên quy định những gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về hình thức hợp đồng

Điều 285 Luật thương mại năm 2005 quy định: “Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Theo đó hình thức bắt buộc của hợp đồng nhương quyền thương mại là:

– Hình thức văn bản;

– Hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương: fax, email…

Thứ hai, nội dung cơ bản của hợp đồng

Một hợp đồng nhượng quyền thương mại thường bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Nội dung của quyền thương mại.

2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.

3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.

4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.

5. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại.

6. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

7. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Lưu ý: Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải đăng ký với Bộ Thương mại.