Muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất làm đường có được không?

259
nguồn internet

Câu hỏi: Gia đình tôi có 1 mảnh đất là đất nông nghiệp, nay tôi muốn chuyển sang đất ở nhưng tôi lên phòng địa chính huyện thì được địa chính huyện thông báo không được chuyển mục đích sử dụng vì lí do đất nhà tôi có dính vào quy hoạch làm đường. Qúy công ty cho tôi hỏi: Gia đình tôi có được quyền chuyển mục đích sử dụng hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Việt Nam, Nhà nước cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở hoặc một số loại đất khác. Việc chuyển mục đích phải xin phép cơ quan có thẩm quyền được ghi nhận tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai về căn cứ giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất. Cụ thể:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, theo quy định trên thì mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện. Đối với trường hợp của gia đình bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất làm đường sang đất ở là không phù hợp, do đó, phòng tài nguyên môi trường trả lời chưa đủ điều kiện để được chuyển mục đích là hợp lý theo quy định của pháp luật.