Có được chuyển nhượng đất khi đang nợ tiền sử dụng đất không?

462
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Lan, ở Hà Nội. Tôi đang có dự định mua 1 mảnh đất từ ông X. Tuy nhiên, mảnh đất của ông X lại đang nợ tiền sử dụng đất. Xin hỏi: Ông X có chuyển nhượng được mảnh đất này cho tôi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 168 Luật Đất Đai 2013 có quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Căn cứ theo quy định trên, bạn đề nghị ông X (người chuyển nhượng quyền sử dụng đất) phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện việc chuyển nhượng.