Hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách 

792

Câu hỏi: Tôi là Thạnh. Qúy công ty cho tôi hỏi: Hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách là gì? Giao kết bằng miệng được không hay bắt buộc phải bằng văn bản? Nếu bằng văn bản thì bao gồm những nội dung gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, hình thức hợp đồng:

Điều 523 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức hợp đồng vận chuyển hành khách như sau: “Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể”.

Như vậy, theo quy định trên thì bạn vẫn có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ nhất quyền lợi của các bên và là cơ sở chắc chắn để thực hiện hợp đồng thì các bên nên xác lập hợp đồng vận chuyển hành khách bằng hình thức văn bản.

Thứ hai, nội dung cơ bản của hợp đồng:

Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. Pháp luật không quy định hợp đồng vận chuyển hành khách phải có các nội dung chủ yếu nào. Vì vậy, các bên tự do thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng. Dưới đây là một số điều khoản, mà bạn có thể tham khảo:

  1. Thông tin các bên;
  2. Hành khách, hành lý vận chuyển;
  3. Địa điểm nhận khách, giao khách;
  4. Phương tiện vận chuyển khách;
  5. Quyền và nghĩa vụ các bên;
  6. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;
  7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hơp đồng;
  8. Đơn phương chấm dứt hợp đồng;
  9. Chấm dứt và thanh lý hợp đồng;

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty Luật TNHH SB Law, cùng với các chuyên gia đã trao đổi về chế định hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn: