Cháu nội có được hưởng di sản thừa kế của ông nội không ?

320

Câu hỏi: Tôi là Hoa. Chồng tôi bị tai nạn và mất 2 năm trước, chúng tôi đã có 1 người con. Hiện nay bố chồng tôi vừa mới mất không để lại di chúc, các anh chị ruột của chồng tôi, đã tự chia đều di sản thừa kế của ông và không chia cho mẹ con tôi vì lý do chồng tôi đã mất cách đây 2 năm. Xin hỏi chồng tôi mất rồi thì mẹ con tôi có được nhận di sản thừa kế của bố chồng tôi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 652 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị như sau:

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Căn cứ vào quy định trên thì khi bố chồng bạn mất không để lại di chúc mà có di sản thừa kế và chồng bạn là người ở hàng thừa kế thứ nhất đã mất 2 năm trước nên con của bạn sẽ được hưởng phần di sản thừa kế của chồng bạn được hưởng nếu còn sống.

Còn việc bạn – là con dâu có được hưởng di sản thừa kế từ bố chồng hay không?

Trong trường hợp này, bố chồng bạn không có di chúc để lại tài sản cho bạn mà phân chia thừa kế theo pháp luật nên bạn sẽ không được hưởng thừa kế từ bố chồng bạn do không thuộc trường hợp người được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật quy định tại Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”