Có được chuyển nhượng di sản dùng vào việc thờ cúng?

314

Câu hỏi:  Tôi là Thanh. Tôi có một câu hỏi muốn được quý công ty giải đáp: Mẹ tôi mất năm 2016, trước khi mất mẹ có để lại di chúc rằng để lại căn nhà và mảnh đất dùng cho việc thờ cúng, hương hỏa. Tôi là con trai có trách nhiệm trông nom, quản lý. Tuy nhiên, hiện tại tôi lại có những khó khăn nhất định muốn bán mảnh đất và căn nhà này đi. Vậy có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 645 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 645. Di sản dùng vào việc thời cúng

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Trong di chúc của mẹ bạn đã thể hiện rõ ý chí của mình đó là dùng căn nhà và mảnh đất này làm nơi hương hỏa cho gia đình. Bạn chỉ là người đứng ra quản lý, trông nom chứ không có quyền sử hữu. Nếu người được chỉ định trong di chúc là bạn không thực hiện đúng di chúc thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.