Có cần thay đổi mã số doanh nghiệp, mã số thuế khi đổi loại hình doanh nghiệp?

200

Câu hỏi: Tôi là Mai. Hiện tôi đang làm việc tại một Doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tôi đang chuẩn bị làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH. Luật sư cho tôi hỏi: Trong trường hợp chuyển đổi như thế này thì Doanh nghiệp tôi có cần thay đổi mã số doanh nghiệp cũng như mã số thuế không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 30 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì mã số doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.”

Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp hướng dẫn chi tiết về mã số doanh nghiệp như sau:

1 Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.”

Quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC về nguyên tắc cấp mã số thuế:

…Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp…”.

Từ các căn cứ pháp lý trên, có thể khẳng định rằng việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp của công ty bạn không làm thay đổi mã số thuế. Mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp sẽ theo công ty bạn từ ngày thành lập đến ngày chấm dứt tồn tại doanh nghiệp.

Như vậy, khi thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty bạn không phải thay đổi mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp mà giữ nguyên như cũ.