Muốn sửa lại di chúc đã lập có được không?

238

Câu hỏi: Năm 2016, tôi có lập di chúc ở bên công chứng là để hết phần tài sản cho con trai cả khi tôi qua đời và đưa cho con trai tôi giữ. Hiện tại tôi lại muốn khi tôi chết con gái tôi cũng được một phần đất. Giờ tôi phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”.

Như vậy, lúc đầu bạn có ý để lại tất cả tài sản của mình cho con trai cả bằng di chúc đã được chứng thực, về sau bạn lại muốn để lại một phần tài sản của mình cho con gái thì bạn có thể sửa đổi, bổ sung di chúc theo Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.