Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

415

Câu hỏi: Bố tôi vay vốn ngân hàng 50.000.000 đồng. Bố tôi mất không để lại di chúc. Xin cho tôi hỏi: Sau khi bố tôi mất số tiền đó có được giảm hoặc xóa nợ hay không nếu được giảm hoặc xoá nợ tôi cần làm thủ tục như thế nào? Mẹ tôi là người thừa kế có phải trả số tiền trên?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như bạn trình bày, bố bạn có vay vốn ngân hàng với số tiền là 50.000.000 đồng, đây là hợp đồng vay tài sản. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, bên vay tài sản có nghĩa vụ trả đủ tiền cho bên cho vay đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc​ do đó, khi bố bạn mất không có nghĩa là sẽ xóa khoản nợ này trừ trường hợp hợp đồng vay tiền giữa bố bạn và ngân hàng có thỏa thuận khác.

Như vậy, bố bạn vay vốn ngân hàng thì sẽ có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng.​ Ngoài ra, việc thực hiện giao dịch vay vốn ngân hàng nếu là do bố mẹ bạn cùng thỏa thuận xác lập hoặc do bố bạn thực hiện nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình thì việc trả nợ được coi là nợ chung của bố mẹ bạn theo quy định Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

“Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Theo quy định trên, những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Do đó, những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn gồm ông bà nội bạn (nếu còn sống tại thời điểm bố bạn mất), mẹ bạn và các con của bố bạn gồm con đẻ và con nuôi sẽ có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bố bạn.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Những điểm mới của chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự trong chương trình Bạn và pháp luật, kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Quý vị xem nội dung tại đây: