Hành vi phát tán virus máy tính bị xử lý thế nào?

303
Nguồn: Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng Làm đúng của kênh truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn về Chế tài Hành chính và Hình sự về hành vi phát tán virus máy tính. Sau đây là nội dung chi tiết: