Vào rạp xem phim và phát livestream có vi phạm pháp luật không?

300
Nguồn Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng Làm đúng trên kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trả lời tư vấn về vấn đề Phát livestream bộ phim đang chiếu trong rạp có vi phạm pháp luật hay không. Dưới đây là nội dung chi tiết: