Vi phạm các quy định về giao thông đường bộ sẽ bị xử lý ra sao?

207
Nguồn Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng Làm đúng trên kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần tư vấn về vấn đề Xử lý vi phạm các qui định về giao thông đường bộ. Dưới đây là nội dung chi tiết: