Hành vi mê tín dị đoan sẽ bị xử lý như thế nào?

192
Nguồn Interet

Trong chuyên mục Hiểu đúng Làm đúng trên kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trả lời tư vấn tình huống về việc xử lý hành vi mê tín dị đoan. Dưới đây là nội dung chi tiết: