Xử lý tội tổ chức đánh bạc và gá bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự

332
Nguồn Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng Làm đúng trên kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần tư vấn về vấn đề Xử lý tội tổ chức đánh bạc và gá bạc theo quy định của Bô luật Hình sự. Dưới đây là nội dung chi tiết: