Hành vi huỷ hoại tài sản của người khác sẽ bị xử lý thế nào?

195
nguồn Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng, làm đúng trên kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần tư vấn về vấn đề Hành vi huỷ hoại tài sản của người khác sẽ bị xử lý thế nào. Dưới đây là nội dung cụ thể: