Trộm gỗ sưa bị xử lý thế nào?

440
Nguồn Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng Làm đúng của kênh Truyền hình Quốc hội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có phần tư vấn về nội dung Trộm gỗ sưa sẽ bị xử lý như thế nào. Dưới đây là nội dung chi tiết: