Khuôn khổ pháp lý nào bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng?

297
Nguồn: Internet

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Khuôn khổ pháp lý bảo về quyền lợi của người tiêu dùng trong chương trình Câu chuyện hôm nay, kênh truyền hình Quốc hội. Sau đây là nội dung chi tiết: