Khi nào mang thai hộ được coi là hợp pháp?

216
Nguồn Internet

Về vấn đề Qui định của luật pháp về mang thai hộ và khi nào mang thai hộ là hợp pháp, mời các bạn theo dõi phần tư vấn – trả lời tình huống của Luật sư Nguyễn Thanh Hà trong chương trình Hiểu đúng, Làm đúng của kênh Truyền hình Quốc hội. Dưới đây là nội dung chi tiết: