Ban lãnh đạo công ty luật SBLAW

988

Công ty luật SBLAW hiện gồm 5 thành viên, đó là các luật sư sau:

  1. Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty.
  2. Luật sư Nguyễn Thị Thu – CEO
  3. Luật sư Trần Trung Kiên – Giám đốc khối tư vấn đầu tư.
  4. Luật sư Nguyễn Tiến Hoà – Giám đốc SBLAW Hồ Chí Minh.
  5. Luật sư Phạm Duy Khương – Giám đốc khối tư vấn sở hữu trí tuệ.

SBLaw_11 copy