Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW

278

Luật sư Nguyễn Thanh Hà là chủ tịch SBLAW, dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của ông, SBLAW đã có những thành công nhất định.

Mời các bạn xem video về luật sư Hà tại đây: