Văn phòng SBLAW Hồ Chí Minh

256

Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, SBLAW đã mở văn phòng tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2010 và đây là địa điểm tư vấn cho khách hàng trong thị trường miền nam.

Sau đây là một số hình ảnh của văn phòng:

_DSC1815 _DSC1952