Luật sư SBLAW với phong trào khởi nghiệp quốc gia

260

Các luật sư của SBLAW tham gia tích cực vào việc đào tạo pháp lý cho các doanh nghiêp khởi nghiệp, chúng tôi là mentor cho Topica Institue, WE cretate Vietnam, Shark Tank.

DSC01745 DSC01751 DSC01865