Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

355

Đương sự hỏi: Vợ chồng tôi có 2 căn nhà và một số tài sản khác. Chồng tôi cứ đòi bán bớt nhà để lấy tiền góp vốn làm ăn với bạn nhưng tôi không đồng ý. Chúng tôi có được chia tài sản chung của vợ chồng được không.?

Luật sư trả lời:

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì những tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung vợ chồng. Đây là tài sản chung hợp nhất, vì vậy khi định đoạt phải có sự đồng thuận của cả vợ và chồng.

Nhưng nếu người Chồng muốn kinh doanh riêng mà vợ không đồng ý thì cả hai có quyền thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình có quy định:

“1. Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

2. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận.

Như vậy nếu người chồng vì lí do muốn kinh doanh mà vợ không đồng thuận với phương án của chồng thì có quyền thỏa thuận chia tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Thỏa thuận chia tài sản phải được lập thành văn bản. Nếu việc chia tài sản chung vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì không được pháp luật công nhận.

Khi chia tài sản chung vợ chồng thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng.