Ly hôn khi vợ bỏ đi mà không có thông tin

212
TOUR-NHA-TRANG-TEAMBUILDING-VINPEARL-LAND

Đương sự hỏi: Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên vợ tôi đã bỏ đi hơn 2 năm nay mà không có thông tin nào. Vậy tôi có được quyền ly hôn với vợ không?

Luật sư trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật hôn nhân và gia đình có quy định: Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. Mặt khác theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình về căn cứ cho ly hôn có quy định:

Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Toà án tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Toà án giải quyết cho ly hôn. Hiên tại vợ của anh đã bỏ đi và không có thông tin liên lạc nên anh phải thực hiện yêu cầu Tòa án tuyến bố vợ anh mất tích và yêu cầu cho ly hôn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Bộ luật dân sự có quy định về tuyên bố một người mất tích như sau:

“Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Như vậy khi vợ anh biệt tích hơn 2 năm ( không có thông tin và không ai biết thông tin của vợ anh) thì Tòa án sẽ căn cứ vào thời gian mất tích, áp dụng các biện pháp thông báo tìm kiếm trên truyền hình, báo chí …mà vẫn không có thông tin thì sẽ tuyên bố vợ anh mất tích. Cùng với việc tuyên bố vợ anh mất tích sẽ tiến hành việc ly hôn của anh với vợ theo quy định pháp luật.