Video: Tư vấn luật doanh nghiệp cho Việt Kiều khi về Việt Nam kinh doanh

223
tư vấn luật cho bà con việt kiều

Trong chương trình Nhịp câu NetViệt Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trao đổi với phóng viên Ánh Hường về  lựa chọn hình thức doanh nghiệp cho Việt Kiều khi về Việt Nam kinh doanh.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn: