Video: Việt Kiều có quyền nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại Việt Nam?

189

Trong chương trình Nhịp cầu NetViet, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã trả lời khán giả tryền hình về vấn đề Việt Kiều có quyền nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại Việt Nam?

Mời Quý vị đón xem nội dung chương trình tại đây: