Doanh nghiệp FDI cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận doanh nghiệp

173
Luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch đoàn luật sư công ty luật SB Law

Theo Luật đầu tư mới, Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tiến hành 2 thủ tục như sau:

Thủ tục Xin giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư và Thủ tục đăng ký Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Quy định mới này sẽ được luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi trong chương trình Giải đáp pháp luật của chương trình luật sư Doanh nghiệp, kênh VITV.

Mời Quý vị đón xem tại đây: