Từ ngày 20 tháng 2 : Chỉ được nhập khẩu ô tô các loại không quá 5 năm sử dụng

393

Cụ thể, ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu đáp ứng được điều kiện: loại đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.

Đây là quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Nghị định bao gồm 8 chương và 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 2 năm 2014, thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Ban hành kèm theo Nghị định này là Phụ lục Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và Phụ lục Danh mục hàng hóa xuất khẩu,  nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Theo đó, khi Thông tư này có hiệu lực, hàng hóa tạm nhập, tái xuất sẽ được lưu lại tại Việt Nam không quá 60 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập thay vì 120 ngày theo Nghị định số 12 ngày 23/01/2006.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau