Các doanh nghiệp được ân giảm thuế phải có văn bản cam kết

499

Cụ thể, đó là văn bản cam kết về cơ sở sản xuất thực hiện theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính; cam kết về chứng từ thanh toán thực hiện theo mẫu đính kèm công văn số 3845/TCHQ-VNACCS.

Đây là nội dung quy định tại Công văn số 3845/TCHQ-VNACCS, Tổng Cục hải quan hướng dẫn Cục hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng ân hạn thuế cho doanh nghiệp trên VNACCS.

Theo đó, nếu cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nếu các doanh nghiệp này không đáp ứng cũng như thực hiện các điều kiện theo cam kết, sẽ tiến hành xử lý theo quy định tạiđiểm c.4 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Để tìm hiểu chi tiết công văn số 3745/TCHQ-VNACCS, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau