Quy trình gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu mới

187

Quy trình gia hạn nộp thuế đối  với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  đã tăng thêm  hai bước: Phê duyệt đề xuất và tổng hợp báo cáo, so với quy trình cũ chỉ bao gồm 3 bước: Tiếp nhận hồ sơ gia hạn, kiểm tra và xử lý hồ sơ gia hạn và tổng hợp báo cáo.

Quy trình được áp dụng tương tự khi tiến hành gia hạn thuế tại Chi cục hải quan và Cục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Đây là quy định tại Quyết định số 1100/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình gia hạn tiền nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được Tổng Cục hải quan ban hành ngày 08 tháng 04 năm 2014.

Quyết định được ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 2423/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để tìm hiểu chi tiết Quyết định số 1100/QĐ-TCHQ, Quý khách có thể truy cập theo đường  link sau