Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho Công ty TNHH

170

Câu hỏi: Tôi là Hùng, ở Hà Nội. Tôi đang làm trong 1 công ty TNHH 2 thành viên, nay công ty tôi muốn thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ Quận Long Biên sang Quận Thanh Xuân. Xin hỏi: Bên tôi phải làm thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, thông báo thay đổi địa chỉ tới cơ quan thuế: Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định thủ tục như sau:

Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh

– Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

+ Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:

(i) Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

(ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

Như vậy, với thủ tục ở cơ quan thuế, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục nộp mẫu 08 – MST lên chi cục thuế đang quản lý. Sau đó, doanh nghiệp liên hệ bộ phận ấn chỉ để xử lý hóa đơn. Doanh nghiệp có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng hóa đơn hoặc hủy hóa đơn, phát hành mới.

Thứ hai, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trên phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư: Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015/ND-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);

– Biên bản họp và quyết định họp Hội đồng thành viên công ty thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở;

– Giấy ủy quyền và bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của người đựơc ủy quyền (Nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp đi nộp hồ sơ)

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ nộp lên Sở kế hoạch đầu tư, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo trong 03 ngày làm việc.

Hiện nay, ở một số tỉnh thành đang áp dụng hình thức nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp cần có tài khỏan đăng ký nộp qua mạng và thực hiện nộp qua mạng trước. Khi nào có thông báo hợp lệ qua mạng, doanh nghiệp mới trực tiếp đi nộp bản cứng hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở kế hoạch đầu tư.

Đây là thủ tục áp dụng với doanh nghiệp chịu sự quản lý của chi cục thuế. Nếu doanh nghiệp chịu sự quản lý của Cục thuế tỉnh/ thành phố thì khi thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, không cần làm thủ tục với cơ quan thuế, chỉ cần làm thủ tục với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Dưới đây là video Hội thảo pháp lý cho doanh nghiệp Start up của SBLAW. Mời quý vị đón xem: