Nhập hàng từ Trung Quốc rồi gắn nhãn Made in Vietnam thì có vi phạm không?

200
Nguồn Internet

Trong chuyên mục Hiểu đúng làm đúng của kênh Truyền hình Quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về trường hợp doanh nghiệp Nhập hàng từ Trung Quốc rồi gắn nhãn Made in Vietnam thì bị xử lý như thế nào. Dưới đây là nội dung chi tiết: