Giải đáp pháp luật cho Việt Kiều về cư trú, hôn nhân và gia đình

217
Nguồn Internet

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tư vấn cho bà con Việt Kiều về vấn đề cư trú, hôn nhân và gia đình trên truyền hình Netviet – VTC10, chuyên mục Luật sư của bạn. Dưới đây là nội dung chi tiết: