Doanh nghiệp bị mất con dấu thì có phải làm thủ tục thông báo không?

190

Câu hỏi: Tôi là Lan. Công ty tôi trong quá trình thay đổi trụ sở của công ty nên có làm mất con dấu, công ty tôi thành lập năm 2016. Vậy xin hỏi công ty tôi phải làm sao? Có cần làm thủ tục thông báo không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công văn số 9720/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định cụ thể như sau:

2. Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sử dụng con dấu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhưng bị mất con dấu

Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể làm con dấu thay thế cho con dấu đã mất mà không cần thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu thực hiện theo Phụ lục I-19 kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh không yêu cầu doanh nghiệp đóng mẫu con dấu cũ vào Thông báo.

Như vậy, theo thông tin mà bạn cung cấp cùng chưa đầy đủ nên được chia thành hai trường hợp:

– Trường hợp 1: Tiếp tục sử dụng mẫu con dấu với số lượng, hình thức đã thông báo với cơ quan Đăng ký kinh doanh trước đó thì doanh nghiệp có thể làm dấu thay thế mà không cần thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố) nơi đặt Trụ sở chính của doanh nghiệp

– Trường hợp 2: Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mẫu con dấu, trước khi sử dụng mẫu con dấu mới, doanh nghiệp gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải thông tin về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp.