Tư vấn thủ tục lập địa điểm kinh doanh

223

Câu hỏi: Tôi là Hoàn. Công ty tôi là công ty thiết kế nội thất, có trụ sở ở quận Thanh Xuân. Nay tôi muốn mở thêm xưởng sản xuất ở quận Cầu Giấy. Vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì? Có cách nào để xưởng sản xuất hạch toán kế toán chung sổ sách với công ty luôn được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn có trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, nay muốn mở thêm 1 xưởng sản xuất tại quận Cầu Giấy, cùng thuộc thành phố Hà Nội. Đối với xưởng sản xuất tại quận Cầu Giấy, bạn thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”.

Thủ tục lập địa điểm kinh doanh:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc Hộ Chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh sau khi nhận hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính công ty thì công ty tiến hành khai thuế, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh:

– Thuế Giá trị gia tăng:

Điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC“b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.”

– Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC“…c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc…”.

Dưới đây là video Hội thảo pháp lý cho doanh nghiệp Start up của SBLAW. Mời quý vị đón xem: