Doanh nghiệp có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

348

Câu hỏi: Tôi là Long, ở Hà Nội. Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Vậy thì có thể có 2 người đại diện theo pháp luật có được không? Hiện công ty đã có 1 người, bây giờ muốn thêm 1 người nữa làm người đại diện theo pháp luật.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau: 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”.

Theo quy định này của LDN thì công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần sẽ không bị giới hạn về số lượng người đại diện theo pháp luật. Vì vậy công ty bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm 1 người đại diện theo pháp luật nữa để đảm bảo hoạt động kinh doanh, đại diện cho công ty khi cần thiết, lưu ý là người đại diện mới phải đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2005 thì mỗi doanh nghiệp chỉ được phép có duy nhất một người đại diện theo pháp luật còn doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 đã tạo lên một sư thay đổi lớn đó là cho phép doanh nghiệp được có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Mời quý vị đón xem tại đây: