Phân chia phần di sản của người từ chối nhận di sản thừa kế

127

Thưa Luật sư!

Ông Quyền và con trai đầu cùng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Trong di chúc lập trước khi mất, ông chia di sản của mình cho hai người con trai, nhưng người con thứ hai đã từ chối nhận di sản mà cha để lại. Con gái của ông Quyền rất băn khoăn không biết trong trường hợp này phần di sản của người con thứ hai có được chia theo pháp luật không?

Trả lời: Dựa theo tình huống, di sản của ông Quyền được chia cho hai người con trai ( di chúc của ông Quyền lập trước khi mất). Tuy nhiên, người con trai đầu mất trong một vụ tai nạn giao thông cùng với ông Quyền ( tức là hai cha con mất trong cùng một thời điểm ), còn người con thứ hai đã từ chối nhận di sản mà ông Quyền để lại.

Trường hợp này sẽ phải căn cứ vào điểm c, d khoản 1, Điều 675:

 “Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản”.

Như vậy, khi người con thứ hai từ chối nhận di sản thừa kế của cha mình, phần di sản đó sẽ được chia theo pháp luật. ( Thừa kế theo pháp luật)