Di chúc không hợp pháp

196

Thưa Luật sư!

Luật sư cho tôi hỏi, bố tôi mất có để lại di chúc, sau khi mở thừa kế, mọi người trong gia đình tôi phát hiện di chúc của bố tôi do viết quá lâu đã bị mục nát, không thể xác định được nội dung. Chúng tôi rất băn khoăn không biết trong trường hợp này di sản của bố tôi sẽ phải phân chia như thế nào?

Luật sư trả lời: Mặc dù bố của chị có để lại di chúc, tuy nhiên, vì di chúc của ông viết quá lâu đã bị mục nát, không thể xác định được nội dung. Như vậy, di chúc này không đảm bảo được tính hợp pháp. Trường hợp này sẽ phải căn cứ vào điểm b, khoản 1 Điều 675 BLDS 2014:

“ Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

b) Di chúc không hợp pháp; ”

Trường hợp trên sẽ phải phân chia di sản theo pháp luật ( Thừa kế theo pháp luật)