Muốn chuyển đổi phần vốn góp ban đầu là tài sản thành tiền mặt với giá trị tương đương có được không?

222

Câu hỏi: Công ty tôi là TNHH 2 thành viên. Có 1 thành viên muốn chuyển đổi phần vốn góp ban đầu là xe ô tô thành tiền mặt với giá trị tương đương. Sự chuyển đổi được sự đồng ý của hội đồng Thành viên. Vậy sự chuyển đổi này có thực hiện được không? Nếu được thì cần những giấy tờ như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Điều 37. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hạp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế”.

Căn cứ vào điều này và thông tin mà bạn cung cấp thì phần vốn góp ban đầu muốn chuyển đổi là xe ôtô nên việc chuyển đổi là tất yếu. Bên cạnh đó đã được sự dồng ý của hội đồng thành viên do đó việc chuyển đổi này hoàn toàn thực hiện được.

*Khi tiến hành định giá tài sản góp vốn cần các loại giấy tờ sau:

+ Biên bản giao nhận

+ Biên bản định giá tài sản

+ số CMTND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân của chủ sở hữu tài sản

+ Các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu xe

Việc chuyển đổi từ vốn góp là Xe ôtô sang vốn góp là tiền phải được thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này tạo thuận lợi cho hoạt động quản lý của nhà nước đồng thời tránh những tranh chấp phát sinh sau này. Sau khi chuyển đổi bạn chỉ cần báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để sửa đổi giấy đăng ký kinh doanh mà không phải đổi giấy phép kinh doanh mới.

Nhận lợi mời trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành SB Law đã trao đổi một số nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, những bất cập và phương hướng giải quyết. Mời quý vị đón xem: