Hoạt động của chi nhánh sẽ bị chấm dứt trong trường hợp nào?

319
nguồn internet

Câu hỏi:  Tôi đang làm trong 1 công ty nước ngoài. Tôi mới được cử đến làm người đứng đầu chi nhánh của công ty ở Việt Nam. Để tránh rủi ro thì xin hỏi các trường hợp nào thì hoạt động của chi nhánh sẽ bị chấm dứt?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì các trường hợp hoạt động chi nhánh sẽ bị chấm dứt:

– Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.

– Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

– Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.

– Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

– Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh theo quy định tại Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

– Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, Chi nhánh không còn đáp ứng