Có phải bồi thường thiệt hại khi súc vật gây thiệt hại cho hàng xóm?

801
nguồn internet

Câu hỏi: Nhà tôi có nuôi 3 con chó, bình thường thì nhà tôi vẫn xích ở nhà, nhưng 1 hôm em trai tôi thả hết chó ra và 3 con chó nhà tôi đã sang nhà hàng xóm cắn chết gà của nhà họ. Cho nên người hàng xóm đã yêu cầu nhà tôi bồi thường cho những con gà đã chết đó. Nhưng nhà tôi từ chối bồi thường với lý do đó chó cắn chết chứ nhà tôi không hề bắt hay giết gà của nhà họ. Xin hỏi, trong trường hợp này thì nhà tôi có phải bồi thường thiệt hại không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trước hết ta cần biết súc vật là vật nuôi theo cách hiểu chung nhất là những loài động vật được nuôi trong nhà, chúng có thể được thuần hóa (hoàn toàn) hoặc bán thuần hóa (thuần hóa một phần) hoặc được thuần dưỡng, huấn luyện.

Theo đó thì chó được coi là một loại súc vật

Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra:

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.”

Như vậy, theo quy định trên thì việc chó nhà bạn sang nhà hàng xóm cắn chết gà của họ thì bạn – là người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.