Điều kiện để người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam

990

Câu hỏi: Tôi là người Mỹ, đã ở Việt Nam được một thời gian. Tôi cảm thấy rất yêu thích đất nước Việt Nam cho nên tôi muốn nhập quốc tịch  Việt Nam. Xin hỏi, để nhập quốc tịch Việt Nam cần những điều kiện gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật Quốc tịch năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) thì điều kiện để người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam là:

–           Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

–           Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

–           Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

–           Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

–           Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Trong chương trình Nhịp cầu Netviet, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần tư vấn về thủ tục nhập lại quốc tịch Việt Nam.