Có được tính lãi suất khi bên có nghĩa vụ chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền?

329
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi là Vân. Tôi có bán lại 1 cái ti vi cho 1 người bạn. Do là bạn nên tôi đã cho bạn tôi mang ti vi về dùng còn tiền có thể trả sau. Nhưng sau đó rất lâu bạn tôi vẫn không trả tiền. Tôi có điện để nhắc nhưng bạn tôi khất rất nhiều lần và hẹn tôi 1 thời gian nữa chắc chắn sẻ trả tiền. Xin hỏi, với việc bạn tôi trả tiền muộn như vậy tôi có được tính lãi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trách nhiệm chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền:

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.”

Dẫn chiếu Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015:

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Căn cứ vào quy định của pháp luật nếu bạn của bạn chậm trả tiền thì bạn có thể tính lãi suất với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Về lãi suất thì 2 người có thể thỏa thuận với nhau nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền chưa trả nếu không thỏa thuận được thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ, tức là mức lãi suất được tính bằng 10%/năm.