Giám đốc công ty có được ký hợp đồng thuê nhà của chính mình không?

543

Câu hỏi: Tôi là Đức. Hiện tôi đang làm việc tại 1 công ty cổ phần, Giám Đốc công ty tôi (kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị) quyết định đổi trụ sở về căn nhà mới mua của vợ chồng giám đốc. Cho tôi hỏi, giám đốc công ty tôi có được phép thay mặt công ty ký hợp đồng thuê nhà của chính mình cho công ty làm văn phòng không (vợ giám đốc là người đại diện chủ nhà ký cho thuê nhà)?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

Bên cạnh đó, theo đó, Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, Giám đốc (kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị) bên bạn thì Giám đốc bên bạn đương nhiên là người đại theo pháp luật của công ty và có quyền tham gia ký hợp đồng thuê nhà làm văn phòng.

Khoản 3 Điều 141 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

“3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, việc Giám đốc bên bạn đại diện công ty ký hợp đồng thuê nhà là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, vì ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng nên trước đó, giám đốc bên bạn cần lập một văn bản ủy quyền cho vợ giám đốc đại diện ký tên trên hợp đồng cho thuê nhà và văn bản này phải được công chứng theo quy định tại Điều 53 Luật Công chứng năm 2014.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có phần trao đổi về những điểm mới của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chương trình tiềm năng Việt Nam, kênh truyền hình Netviet-VTC10: