18 tuổi có được mua xe trả góp?

268

Câu hỏi: Mình là Khoa, ở Hà Nội. Đến 28/4/2018 mình đủ 18 tuổi. Vậy mình có mua xe trả góp được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về mặt pháp lý trả góp được hiểu là hành vi mua trả chậm trả dần, được quy định cụ thể tại Điều 453 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Điều 453. Mua trả chậm, trả dần

1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Như vậy xác định việc mua xe trả góp là một giao dịch dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự.

Như thông tin bạn cung cấp, 28/4/2018, bạn đủ 18 tuổi, lúc này bạn đã là người thành niên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (trừ trường hợp bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự), bao gồm:

Điều 17. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó”.

Do đó bạn hoàn toàn có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, cụ thể là mua xe trả góp.