Chia thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

206

Câu hỏi: Tôi là Phong. Tôi có một sự việc mong quý công ty tư vấn giúp tôi: Hiện tại, bố tôi đã mất, có để lại 2 căn nhà đứng tên bố tôi. Về quyền thừa kế thì có vợ, con và mẹ của ba tôi (bà nội) sẽ được chia đều. Vậy có 1 vấn đề đặt ra là nếu bà nội mất luôn thì phần tài sản của bà nội được thừa kế từ ba tôi có chia đều cho các con của bà nội (cô dì chú bác của tôi) không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật khi bố bạn mất và không có để lại di chúc thì lúc đó theo luật di sản của người đã mất sẽ được chia theo trường hợp thừa kế theo pháp luật. Những người được thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó những người có quyền được hưởng di sản bao gồm vợ, con, mẹ của người đã mất là những người ở hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng phần di sản bằng nhau.

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Bạn có thắc mắc là nếu bà nội mất luôn thì phần tài sản của bà nội được thừa kế từ bố bạn có chia đều cho các con của bà nội (cô dì chú bác của tôi) không)? Theo như Điều 652 Bộ luật dân sự 2015 thì khi bà bạn mất thì số di sản mà bà nội được hưởng từ bố bạn sẽ được chia cho người kế vị tức là những người con khác của bà.

“Điều 652. Thừa kế thế vị

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.